cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:


Cynllun Gwaith 2017-18 [PDF]


Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


Y Cydgynulliad 2012


Gwefan Rhyng-Ffydd Cymru


Calendr Digwyddiadau


English / Saesneg


 
Croeso Cynnes i Wefan Cytûn

Mae Cytûn yn uno mewn pererindod yr eglwysi hynny yng Nghymru sydd, gan gydnabod datguddiad Duw yng Nghrist, yn cyffesu yr Arglwydd Iesu Grist yn Dduw a Gwaredwr yn ôl yr Ysgrythurau; ac mewn ufudd-dod i ewyllys Duw ac yng ngrym yr Ysbryd Glân, yn ymrwymo'u hunain i geisio dyfnhau eu cymundeb â Christ ac â'i gilydd yn yr Eglwys, sef ei gorff ef, ac i gyflawni eu cenhadaeth o gyhoeddi'r efengyl drwy dystiolaethu a gwasanaethu gyda'i gilydd yn y byd, er gogoniant yr un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

Ymdrechir i wneud hyn mewn sawl ffordd.

Cliciwch yma ar gyfer ein cylchlythyr diweddaraf - ADOLYGIAD 2017.


DATGANIAD I'R WASG

Cliciwch yma i ddarllen ymateb Cymunedau Ffydd i Farwolaeth Carl Sargeant

Bwletin Polisi Cytûn

Cliciwch yma i lwytho y Bwletin Polisi mis Ionawr (dogfen pdf)


Cliciwch ar y llun i lwytho'r adnoddau Yr Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol 2018 neu cliciwch yma am restr o holl gyhoeddiadau CTBI.


"Good Grief"
Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen mwy am y digwyddiad hyfforddi ym mis Ionawr sy'n agored i leugwyr ac unigolion wedi'i ordeinio i fynychu:

» click here to download


ADNODDAU AMSER CREU 2017

Deunydd addoli dwyieithog ar gyfer Medi a Hydref 2017 yn canolbwyntio ar gread Duw, yr amgylchedd a newid hinsawdd, a luniwyd gan aelodau Cytûn, ARochaUK a’r Eglwys yng Nghymru. Gellir ei ddarllen ar y we yma neu lawrlwythol copi i’w argraffu ar ffurf llyfryn A5 yma.


 Mae Cytûn yn gweithio'n agos gyda CCME ynghylch ffoaduriaid

www.ccme.be/who-we-are/

 Cytûn ar Vimeo. 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071